Προϊόντα ιδιωτών


Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε μαζί σας μια ολοκληρωμένη πρόταση προστασίας της οικογένειάς σας και του εισοδήματός σας, σύμφωνα με τις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες και δεδομένα. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ως εξής:

Βήμα 1°: Διερεύνηση Αναγκών
Επικοινωνήστε μαζί μας για σας βοηθήσουμε:

  • να συνειδητοποιήσετε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεστε εσείς και η οικογένειά σας

  • να προσδιορίσετε και να καταγράψετε σε ειδικό ερωτηματολόγιο τις τρέχουσες και τις μελλοντικές υποχρεώσεις, τόσο τις δικές σας όσο και της οικογένειάς σας, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές των εισοδημάτων σας

  • να υπολογίσετε το οικονομικό κενό που τυχόν θα προκύψει σε περίπτωση που συμβεί το απρόοπτο και

  • να προσδιορίσετε με ακρίβεια το ύψος των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων που απαιτούνται για να προστατευθείτε, τόσο εσείς όσο και οι αγαπημένοι σας.

Βήμα 2°: Μελέτη ασφάλισης και επιλογή κατάλληλων προγραμμάτων
Με βάση τα στοιχεία και τις ανάγκες σας, θα προετοιμάσουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη, εξασφάλισης της προστασία σας και θα ενημερωθείτε για το κόστος των προτεινόμενων προγραμμάτων και καλύψεων, καθώς και για τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.
Βήμα 3°: Αίτηση Ασφάλισης και διαδικασία προασφαλιστικού ελέγχου
Αφού καταλήξουμε στα προγράμματα και τις παροχές που επιθυμείτε, θα συμπληρώσουμε μαζί την Αίτηση Ασφάλισης και θα σας ενημερωθείτε για τη διαδικασία προασφαλιστικού ελέγχου (όπου είναι απαραίτητος). Αφού εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαι'ο σας, θα σας το παραδώσουμε, επισημαίνοντας τα κυριότερα σημεία του και απαντώντας σε οποιαδήποτε συμπληρωματική ερώτηση που τυχόν θα έχετε.
Βήμα 4°: Τακτικός έλεγχος και αναθεώρηση
Θα βρισκόμαστε κάθε στιγμή δίπλα σας ενημερώνοντας και απαντώντας σε όποιες ερωτήσεις υπάρξουν ή όποιες διευκρινήσεις χρειαστούν. Μαζί θα επανεξετάζουμε πιθανές βελτιώσεις ή προσαρμογές των προγραμμάτων σας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις σας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε κάθε στάδιο της ζωής σας.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!