Νομική προστασία

Σε μια εποχή που τα μέτρα και οι περιορισμοί μεταβάλλονται διαρκώς, είναι περισσότερο από αναγκαίο καθένας από εμάς να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα έννομα συμφέροντά του. Γι' αυτό, όποια κι είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστείτε κάποια νομική υποστήριξη.

Μέσα από τα προγράμματα Νομικής Προστασίας εξασφαλίζετε κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας ελεύθερα ή να δώσετε το δικαίωμα στην εταιρία να ορίσει εκείνη δικηγόρο. Συγκεκριμένα, καλύπτεται μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο ή Αρχές, το κόστος για:

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας

 • Τα δικαστικά έξοδα

 • Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων

 • Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων

 • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών

 • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων

 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Διατίθενται:

Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού

 • Νομική Προστασία Αποζημιώσεων

 • Ποινική Νομική Προστασία

 • Νομική Προστασία για περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος και πινακίδων

 • Νομική Προστασία Συμβάσεων

Νομική Προστασία Οικογένειας

 • Νομική Προστασία Αποζημιώσεων

 • Ποινική Νομική Προστασία

 • Νομική Προστασία για Εργατοϋπαλληλικές Διαφορές

 • Νομική Προστασία Συμβάσεων

Νομική Προστασία Διαχειριστή Πολυκατοικίας

 • Νομική Προστασία Αποζημιώσεων

 • Ποινική Νομική Προστασία

 • Νομική Προστασία για Εργατοϋπαλληλικές Διαφορές

 • Νομική Προστασία Συμβάσεων

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!