Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 106 - 117 41 Αθήνα, τηλ.: 210 9219 660-666-684 - fax: 92.19.917

Web : www.eias.gr

e-mail : eiasinfo@eias.gr

2) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Υπατίας 5 - 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3327 400 - fax: 210 3327 426-7

Web : www.epikef.gr

e-mail : auxifund@epikef.gr

3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)

Ξενοφώντος 9 - 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3236 562, 210 3223 324, 210 3238 402 - fax: 210 3238 370

Web : www.mib-hellas.gr

e-mail : claims@mib-hellas.gr

4) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ξενοφώντος 10 - 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 3334 100 - fax: 210 3334 149

Web : www.sesae.gr

5) EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ξενοφώντος 10 - 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 7472 760 - fax: 210 7472 770

Web : www.actuaries.org.gr

e-mail : info@actuaries.gr

6) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ KAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ ΑΠΑΕ)

Πατησίων 48 - 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210 8229 778, 210 8218 372 - Fax: 210 8225 136

e-mail : teaapae@otenet.gr

7) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)

Βησσαρίωνος 9 & Σίνα - 106 72 Αθήνα, τηλ.: 210 3616 572, 210 3616 579 - fax: 210 3647 284

Web : www.oase.gr

e-mail : info@oase.gr

8) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (Π.Ο.Α.Π.)

Κάνιγγος 27- 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax.: 210 3827 354

9) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.)

Στουρνάρη 16 - 106 83 Αθήνα, τηλ.: 210 9572 986-7 - fax: 210 9511 079

Web : www.psas.gr

e-mail : info@psas.gr

10) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.)

Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ - 115 28 Αθήνα, τηλ.: 210 7792 171, fax: 210 7717 180

Web : www.sema.gr

e-mail : info@sema.gr

11) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Λ. Συγγρού 76 - 112 42 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 9242 707 - fax: 210 9221 573

Web : www.pssas.gr

e-mail : paam.gr@gmail.com

12) ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κάνιγγος 27 - 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax.: 210 3827 354, 210 3805 907

Web : www.haii.gr

e-mail : info@insuranceintermediary.gr

Β. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου 21 - 102 50 Αθήνα, τηλ.: 210 32 0 1111 - fax: 210 32 32 239

Web : www.bankofgreece.gr

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Πλ. Κάνιγγος 20 - 101 81 Αθήνα, τηλ.: 210 3816 241-4 - fax: 210 3842 642

Web : www.ypan.gr

Γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1) INSURANCE EUROPE

rue Montoyer 51, B-1000, Brussels, Belgium

Tel.: +32 2 894 3000 - Fax.: +32 2 894 3001

Web : www.insuranceeurope.eu

e-mail : info@insuranceeurope.eu

2) COUNCIL OF BUREAUX

Avenue Louise, 166, 1E, B-1050 - Brussels - Belgium

Tel: +32 2 6270920 - Fax: +32 2 6473004

Web : www.cobx.org

e-mail : secretariat@cobx.org

3) INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE (IUMI)

C.F. Meyer- Strasse 14, P.O. Box 4288,CH - 8023 Zurich, Switzerland

Tel.: +41 (44) 208 28 70 - Fax: +41 (44) 208 28 00

Web : www.iumi.com

e-mail : mail@iumi.com

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!