Εισόδημα

Το εισόδημα που παράγουμε κατά την περίοδο που εργαζόμαστε είναι το μεγαλύτερο (σε οικονομική αξία) αγαθό μας. Αν εχθές από ένα ατύχημα ή μία ασθένεια επηρεάζόταν αρνητικά η ικανότητά μας για εργασία, αυτό θα είχε δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες τόσο για το εαυτό μας όσο και την οικογένειά μας.
Η ασφάλεια εισοδήματος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε για εσάς και την οικογένειά σας ένα σημαντικό κεφάλαιο ή εισόδημα, σε περίπτωση πρόσκαιρης ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. 

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!