Ζωή

Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες στην ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.

Προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες

  • Τρέχοντα έξοδα

  • Κάλυψη τελευταίων εξόδων

  • Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων

  • Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων

  • Πληρωμή φόρων κληρονομιάς

  • Υποχρεώσεις προς τρίτους

  • Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά

Η ασφάλεια ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!