Σύνταξη

Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε σε ικανοποιητικό βαθμό την ποιότητα της ζωής μας κατά την περίοδο της σύνταξιοδότησης, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη δημιουργία ενός πρόσθετου κεφαλαίου για τα χρόνια που έρχονται. Η κοινωνική σύνταξη γήρατος ή δεν θα επαρκεί τότε ή δεν θα παρέχεται καθόλου.

Μεριμνώντας σήμερα κιόλας, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης - επένδυσης, ενώ παράλληλα εμπλουτίζοντας την συνταξιοδοτική αποταμίευση με ασφαλιστικές καλύψεις, θα διασφαλίσετε ροές εισοδήματος ακόμα και αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο στη ζωή σας.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!