Υγεία

Η ραγδαία πρόοδος στην ιατρική και την τεχνολογία προσφέρει στους πολίτες ανεξάντλητες νέες ευκαιρίες ζωής και ποιότητας ζωής. Παράλληλα όμως, το κόστος πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές γίνεται όλο και πιο υψηλό βάζοντας φραγμούς ή περιορισμούς στην πρόσβαση. Την προστασία της υγείας και του οικονομικού ρίσκου που αναλαμβάνει ο πολίτης με την εμφάνιση μιας ασθένειας, αναλαμβάνει στην Ελλάδα το Κοινωνικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας καλύπτοντας την καθολική πρόσβαση των πολιτών στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και εξασφαλίζοντας στους πολίτες αναντικατάστατες παροχές, σε όλο το εύρος της φροντίδας (1βάθμια, 2βάθμια, 3βάθμια).

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, είναι η καλύτερη λύση για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. 
Ειδικότερα:

  • Συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου.

  • Σας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

  • Εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς αναμονή.

  • Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, σε κάθε βαθμίδα περίθαλψης.

  • Σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε το γιατρό, το διαγνωστικό κέντρο και το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμείτε.

  • Έχει προσιτό κόστος και προσαρμόζεται στις δικές σας οικονομικές δυνατότητες.

  • Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες και μεγάλες δαπάνες υγείας.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!