Σκάφος

Το σκάφος είναι ένας τρόπος ζωής που σας δίνει μία μοναδική ποιότητα ζωής και αίσθηση ελευθερίας.
Η Πολιτεία, έχοντας αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της ασφάλισης, έχει θεσπίσει με το Νόμο 2743/1999 την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης των σκαφών αναψυχής. Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση επιδιώκει να προστατεύσει τα συμφέροντα οποιουδήποτε μπορεί να ζημιωθεί από τη χρήση ενός σκάφους αναψυχής. Ας δούμε αναλυτικά κάποια χρηστικά σημεία του Νόμου.

Ποια σκάφη εντάσσονται στο Nόμο 2743/1999;Στο Nόμο 2743/1999 εντάσσονται όλα τα σκάφη αναψυχής με μήκος πάνω από 7 μέτρα, καθώς και όλα τα ταχύπλοα.

Ποια σκάφη θεωρούνται ταχύπλοα;
α) Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής το οποίο, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του, φέρει: εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ.
β) Eίναι πνευστού τύπου (φουσκωτό) στο σύνολό του ή σε μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει: εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 HP.
γ) Aνεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 HP και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική ανάδραση (water jet). Ταχύπλοο επίσης θεωρείται το θαλάσσιο μοτοποδήλατο και το Hover Craft.

Κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης. 
Η μετακίνηση και κυκλοφορία τόσο των σκαφών προσωπικής αναψυχής όσο και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για:
α) Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (­293.470,28€) ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.
β) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια δραχμές (­146.735,14€).
γ) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια δραχμές (88.041,08€).
Ο Νόμος, τέλος, προβλέπει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος των ασφαλιστικών ποσών της προηγούμενης περίπτωσης, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της μεταφορικής ικανότητας του πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Νόμος 4256/14
Από την 14η Απριλίου 2014, ισχύει ο Ν.4256/14, ο οποίος καταργεί τον Ν.2743/99 και ορίζει πως για όλα τα σκάφη, είτε Ιδιωτικής & Προσωπικής Αναψυχής είτε Επαγγελματικά, που έχουν ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300gt, τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων, τροποποιούνται ως εξής:

1) Αστική Ευθύνη για Θανάτους και Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία στο ποσό των €50.000 ανά επιβάτη, ενώ το συνολικό ποσό της ασφάλισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από €500.000 ανά συμβάν.

2) Αστική Ευθύνη για Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία στο ποσό των €150.000.

3) Αστική Ευθύνη για Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης στο ποσό των €150.000.


Νόμος 4926/2022 (ΦΕΚ 82Α/20-04-2022) 

 1. Σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής (θάνατο) ανά άτομο €150.000 ανά συμβάν €700.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης €2.100.000
 2. Υλικές ζημιές ανά συμβάν €150.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης €450.000
 3. Ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης ανά συμβάν €150.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης €450.000
 4. Συνολική ευθύνη Εταιρίας ανά συμβάν €1.000.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης €3.000.000

Εκτός από τα παραπάνω, με επιπλέον ασφάλιστρο μπορούν να προστεθούν:

 1. Ολική κλοπή
 2. Μερική κλοπή
 3. Κακόβουλες βλάβες
 4. Πειρατεία
 5. Ηφαιστειακή έκρηξη
 6. Πυρκαγιά
 7. Έκρηξη
 8. Έξοδα ναυαγιαιρέσεως
 9. Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής
 10. Ίδιες ζημίες από: Κακοκαιρία - Προσάραξη - Βύθιση - Ημιβύθιση - Σύγκρουση με άλλο πλοίο - Φορτοεκφόρτωση εφοδίων/μηχανών - Πρόσκρουση σε προκυμαία ή προβλήτα - «Κρυφά» ελαττώματα στο σκάφος - Αμέλεια του πληρώματος
 11. Κάλυψη προσωπικών ειδών
 12. Κάλυψη μηχανικών βλαβών
 13. Κάλυψη αστικής ευθύνης πέραν των ορίων της βασικής κάλυψης
 14. Κάλυψη trailer για κλοπή μαζί με το σκάφος
 15. Κάλυψη ιδίων ζημιών σκάφους κατά την οδική μεταφορά
 16. Κάλυψη από κινδύνους πολέμου, απεργιών και τρομοκρατικών ενεργειών
 17. Κάλυψη για ζημιές από ενέργειες περιορισμού ρύπανσης
 18. Κάλυψη νομικών εξόδων απελευθέρωσης του σκάφους (για σκάφη που ενοικιάζονται)
 19. Κάλυψη αξονικών συστημάτων πρόωσης και πηδαλιουχίας για ζημιές από πρόσκρουση σε υφάλους, ημιβυθισμένα αντικείμενα κ.λπ. (αφορά μόνο σκάφη με ταχύτητα άνω των 17 κόμβων)
 20. Eπέκταση κάλυψης αστικής ευθύνης για ενασχόληση με θαλάσσια σπορ
 21. Επέκταση κάλυψης αστικής ευθύνης για συμμετοχή σε αγώνες
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!