Αστική ευθύνη

Ο ορισμός της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου αναφέρεται στην περίπτωση όπου κάποιος προξενεί σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο από πράξη, αμέλεια ή παράλειψη και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.

Καλύψεις Αστικής Ευθύνης

Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενειάρχη

Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου

© 2016 Ασφάλειες Κατσούλης - Katsoulis Insurance / Έναυσμα Ασφάλισης - Insurance Motivation
 Αποκορώνου 93-97, τκ. 73134, Χανιά / 93-97 Apokoronou str, 73134, Chania
ΑΡ. ΓΕΜΗ 74864658000 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!