Πυρός επιχείρησης

Ζείτε από την εργασία σας. Η επιχείρησή σας εξασφαλίζει το εισόδημα για εσάς και την οικογένειά σας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λειτουργεί απρόσκοπτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων σας εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα προστατεύοντας το κτίριο αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει σε αυτό, το περιεχόμενο, το εμπόρευμα και τον εξοπλισμό.

Εξασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας θα συνεχίσει να λειτουργεί ό,τι και άν συμβεί!

Τί μπορεί να καλύπτει ένα συμβόλαιο πυρός επιχείρησης;

 • Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Δάσος, Πτώση Κεραυνού, Καπνός.

 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό.

 • Ζημιές από έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία.

 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες.

 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετός.

 • Διαρροή ή/ και θραύση σωληνώσεων, δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης, εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασης.

 • Θραύση υαλοπινάκων.

 • Βραχυκύκλωμα.

 • Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου, ζημιές στο περιεχόμενο ή/και κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας.

 • Ηλεκτρονικές βλάβες μηχανημάτων.

 • Αστική Eυθύνη Επαγγελματικού Χώρου.

 • Αστική Eυθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, θραύση ή διαρροή σωληνώσεων έναντι του ιδιοκτήτη.

 • Αστική Eυθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, θραύση ή διαρροή σωληνώσεων έναντι τρίτων.

 • Διακοπή Λειτουργίας Εμπορικής Επιχείρησης.

 • Νομική υποστήριξη.

 • Κλοπή διαρρήξεως χρηματοκιβωτίου.

 • Ληστεία Ταμείου.

 • Αλλοίωση εμπορευμάτων.

 • Έξοδα μεταστέγασης και φύλαξης εμπορευμάτων.

 • Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνεπεία σεισμού.
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!