Ομαδική ασφάλιση

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό.

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρείας για το προσωπικό της. Επιπλέον, στη σημερινή εποχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι παροχές της είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν πιθανές ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα και λειτουργούν αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων.

H ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσει τους εργαζόμενους από σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν.

Η ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αποδεδειγμένα ένα ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Η ομαδική ασφάλιση μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει:

  • Ασφάλειες Υγείας

  • Ασφάλειες Ζωής & Εισοδήματος

  • Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

  • Άμεση Ιατρική Βοήθεια

Eξασφαλίστε:

  • Υπηρεσίες και ασφαλιστικές λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για την κάθε επιχείρηση

  • Ευρύ φάσμα καλύψεων

  • Σαφείς και ξεκάθαρους όρους

  • Σημαντικές πρόσθετες παροχές χωρίς κόστος

  • Άμεση αποζημίωση

  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη

© 2016 Ασφάλειες Κατσούλης - Katsoulis Insurance / Έναυσμα Ασφάλισης - Insurance Motivation
 Αποκορώνου 93-97, τκ. 73134, Χανιά / 93-97 Apokoronou str, 73134, Chania
ΑΡ. ΓΕΜΗ 74864658000 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!