Οδήγηση και αλκοόλ

Κοινή Υπουργική Απόφαση, των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, κ. Κ. Στεφανή, Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Χρ. Βερελή, και Δημοσίας Τάξης, κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1055/Β/12.8.2002. Η απόφαση αναφέρεται στις μεθόδους διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα.

Επιτρεπόμενα Όρια Οινοπνεύματος σε Ειδικές Κατηγορίες Οδηγών

1. Απαγορεύεται η οδήγηση

 • επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.)

 • φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων

 • σχολικών και λοιπών κατηγοριών λεωφορείων

 • ασθενοφόρων

 • οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

 • μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

από οδηγό στον οργανισμό του οποίου, υπάρχει οινόπνευμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,20gr/l), μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.
Η αυτή απαγόρευση ισχύει και για την οδήγηση οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας, από οδηγό που είναι κάτοχος αδείας οδήγησης επί χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

2. Η διαπίστωση της ύπαρξης οινοπνεύματος στον οργανισμό του οδηγού γίνεται με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή με συσκευή αλκοολομέτρου από τον εκπνεόμενο αέρα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2696/1999 (Α΄57) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 2963/2001.

Τελικές Διατάξεις

1. Οι αρχές που αποστέλλουν δείγματα αίματος και ούρων για ανίχνευση οινοπνεύματος, υποχρεούνται να ανακοινώνουν εγγράφως στους ελεγχόμενους τα αποτελέσματα της εξέτασης. Ο ελεγχόμενος μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από τη χρονολογία επίδοσης, να ζητήσει την εξέταση του δείγματος που φυλάσσεται στην υπηρεσία. Η αίτηση υποβάλλεται στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του ή στην Υπηρεσία του Οργάνου που επέδωσε την ανακοίνωση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξέταση του δείγματος έχουν οι οικείοι του (κατιόντες ή ανιόντες μέχρι β΄βαθμού), αν ο ελεγχόμενος δεν μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να την υποβάλει ο ίδιος.

2. Για την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στον ελεγχόμενο λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του δεύτερου δειγματοληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 3 και της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.

3. Αντίγραφο του αποτελέσματος της εξέτασης επισυνάπτεται στην κλήση, επικυρωμένο δε αντίγραφο αποστέλλεται στο Πταισματοδικείο, στις περιπτώσεις που δεν καταβληθεί το πρόστιμο, ενώ το πρωτότυπο παραμένει, στο αρχείο της υπηρεσίας μαζί με το στέλεχος της κλήσης.
Κυρώσεις - Πρόστιμα

Ποσά Αλκοόλης στο Αίμα Ποινές

Με Αιμοληψία / Με Αλκοολόμετρο
0,50 - 0,80 gr/l (γραμμάριο ανά λίτρο αίματος) / 0,25‰ - 0,40‰ gr/l (χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα)
1. Πρόστιμο 200,00 €
2.Ακινητοποίηση & Φύλαξη Οχήματος (μέχρι να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς κίνησης του οχήματος)
0,80 - 1,10 gr/l / 0,40‰ - 0,60‰ gr/l
1. Πρόστιμο 700,00 €
2. Επί τόπου αφαίρεση άδειας οδήγησης για 3 μήνες
3. Ακινητοποίηση & Φύλαξη Οχήματος (μέχρι να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς κίνησης του οχήματος)
Άνω του 1,10 gr/l άνω των 0,60‰ gr/l
1. Πρόστιμο 700,00 €
2. Επί τόπου αφαίρεση άδειας οδήγησης για 6 μήνες
3. Ακινητοποίηση & Φύλαξη Οχήματος (μέχρι να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς κίνησης του οχήματος)
4. Φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών
Σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων εφαρμόζεται παράλληλα και η αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας από 10 ημέρες μέχρι και 5 χρόνια. Επίσης, έχει καθιερωθεί τεκμήριο μέθης με ποσοστό άνω του 1,10 gr/l για όσους αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο Alcohol Τest.
Πως Επιδρά το Αλκοόλ στον Ανθρώπινο Οργανισμό;

Τα ποσοστά οινοπνεύματος που εισέρχονται στο σώμα μας με την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών κυρίως κατά τη διάρκεια γευμάτων, εάν φυσικά δεν είναι υπερβολικά, δε μας θέτουν σε κίνδυνο, εκτός βέβαια εάν υπάρχουν λόγοι υγείας που απαγορεύουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
Όμως η χρήση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για το χρήστη άλλα και για τους συνανθρώπους του, π.χ. για κάποιον άνθρωπο που χειρίζεται μηχανήματα ή οδηγεί κάποιο όχημα.
Οι επιδράσεις και τα συμπτώματα που επιφέρει το αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό, διαφέρουν ανάλογα με το ποσοστό οινοπνεύματος (χιλιοστά γραμμαρίου) που υπάρχει στο σώμα ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα. Ο τρόπος που επιδρά το αλκοόλ μετά την χρήση οινοπνευματωδών ποτών στον ανθρώπινο οργανισμό αρχίζει με την απορρόφηση της αιθυλικής αλκοόλης από το στομάχι και το έντερο. Οι αρτηρίες γύρω από το στομάχι και το έντερο καταλήγουν στην κύρια αρτηρία που μεταφέρει στο συκώτι το εμπλουτισμένο σε αλκοόλ αίμα. Στη συνέχεια, το αίμα από το συκώτι εισέρχεται στη δεξιά πλευρά της καρδιάς και οδεύει προς τους πνεύμονες, όπου απορροφά οξυγόνο. Μετά κατευθύνεται και στην αριστερή πλευρά της καρδιάς, από όπου κυκλοφορεί σε όλο το σώμα. Εξαιτίας αυτής της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού η ύπαρξη αλκοόλ στο αίμα εμφανίζεται και στον εμπνεόμενο αέρα, την οποία οι αρχές μπορούν να μετρήσουν με τα γνωστά μας αλκοολόμετρα.

 • Με ποσοστό από 0 mg έως 0,20 mg ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρος ο άνθρωπος είναι νηφάλιος, αισθάνεται ευδιαθεσία και γίνεται πιο ομιλητικός.
 • Με ποσοστό από 0,15 mg έως 0,50 mg γίνεται απρόσεκτος, χάνει τον έλεγχο συγκέντρωσης της σκέψης του και το συντονισμό των ενεργειών του. Επίσης, μειώνεται η απόδοση των αισθητήριων οργάνων του και αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του.
 • Όταν το ποσοστό οινοπνεύματος φτάνει από 0,40 mg έως 1,00 mg παρατηρείται αστάθεια μνήμης, απώλεια λογικής, ελάττωση αντίληψης και αίσθησης συντονισμού ενεργειών στις κινήσεις καθώς και αστάθεια στο περπάτημα. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί τάση προς εμετό και υπνηλία.
 • Με ποσοστό από 0,70 mg έως 1,20 mg παρατηρείται σύγχυση μνήμης, ζαλάδα, απώλεια προσανατολισμού του, υπερδιόγκωση συναισθημάτων φόβου, λύπης, θυμού και βίας. Ελαττώνεται η αίσθηση του πόνου, χάνεται η ικανότητα να αρθρώσει σωστά λέξεις και η ισορροπία στο βάδισμα. Επίσης, χάνεται η ικανότητα του να διαχωρίζει χρώματα και σχήματα.
 • Αν κάποιος έχει στο σώμα του ποσοστό οινοπνεύματος από 1,10 mg έως 1,60 mg παρουσιάζει μηδενική αντίδραση σε ερεθίσματα ενώ πλησιάζει σε κατάσταση παράλυσης. Μπορεί να παρατηρηθεί αδράνεια, απάθεια, εμετός, απώλεια συγκράτησης ούρων και περιττωμάτων, ανικανότητα να περπατήσει ή να σταθεί όρθιος, ύπνος, αναισθησία και κώμα.
 • Από 1,50 mg έως 1,60mg παρουσιάζεται πλήρης απώλεια των ανακλαστικών ενεργειών ενός ανθρώπου. Η θερμοκρασία του σώματος είναι χαμηλή, ο ρυθμός της αναπνοής και της κυκλοφορίας αίματος ελαττώνεται ενώ μπορεί να μείνει αναίσθητος, σε κώμα και πολύ πιθανόν να επέλθει και θάνατος.
 • Από 1,90 mg και άνω επέρχεται θάνατος από αδράνεια του αναπνευστικού συστήματος.
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!