Κόστος ασφάλισης

Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα που θα πληρώσω;

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων (τιμολόγηση) γίνεται ελεύθερα από κάθε ασφαλιστική εταιρία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι:

  • η ηλικία του οδηγού
  • η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φορτηγό κ.λ.π.)
  • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής κ.λ.π.)
  • το ιστορικό ζημιών
  • o τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων
  • η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί
  • Βασικός, επίσης, παράγοντας τιμολόγησης είναι τα όρια κάλυψης (ασφαλιστικά ποσά), τα οποία αναλαμβάνει να καλύψει η κάθε ασφαλιστική εταιρία.

Όπως έχει ήδη σημειωθεί (βλ. αναλυτικότερα σχετική ερώτηση στην Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου), τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται με Νόμο, ο οποίος πρόσφατα εναρμονίστηκε (με το ν. 3746/2009) με την 5η Κοινοτική Οδηγία και προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων, μέχρι την 01.06.2012.

Οι ανωτέρω υποχρεωτικές αυξήσεις των ορίων κάλυψης συνιστούν αναμφισβήτητα αύξηση του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η οποία, όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα εκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί από κάθε ασφαλιστική εταιρία χωριστά, η οποία και εν τέλει θα προσδιορίσει το ύψος των ασφαλίστρων που θα ζητήσει για την παροχή της κάλυψης αυτής.

Μπορώ να ζητήσω από την ασφαλιστική μου εταιρία βεβαίωση για τυχόν ατυχήματα που έχω εμπλακεί με το όχημά μου και τις τυχόν αξιώσεις τρίτων σε βάρος μου;

Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την ασφαλιστική επιχείρηση, ανά πάσα στιγμή, βεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη ή μη αξιώσεων αποζημίωσης τρίτων που αφορούν στο όχημα ή στα οχήματά σας, και τούτο τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας της συμβατικής σχέσης. Η ασφαλιστική εταιρία έχει υποχρέωση να χορηγήσει την εν λόγω βεβαίωση εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!