Αστική ευθύνη

Αστική Ευθύνη ως νομικός όρος αναφέρεται στην περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Κατηγορίες:
Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή.


Η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

 • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

 • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων - Φροντιστηρίων

 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων - Αθλητικών Κέντρων

 • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων - Καφετεριών

 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων - Ινστιτούτων Αισθητικής

 • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων - Θεάτρων

 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων

 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε ως εργοδότης και των αντιπροσώπων σας για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Με την ασφάλεια αυτή καλύπτεστε εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!