Επαγγελματικά σκάφη

Το σκάφος είναι ένας τρόπος ζωής που σας δίνει μία μοναδική ποιότητα ζωής και αίσθηση ελευθερίας.

Ποια σκάφη εντάσσονται; Όλα τα σκάφη αναψυχής με μήκος πάνω από 7 μέτρα, καθώς και όλα τα ταχύπλοα.

Ποια σκάφη θεωρούνται ταχύπλοα;
α) Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής το οποίο, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του, φέρει: εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ.
β) Eίναι πνευστού τύπου (φουσκωτό) στο σύνολό του ή σε μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει: εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 HP.
γ) Aνεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 HP και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική ανάδραση (water jet). Ταχύπλοο επίσης θεωρείται το θαλάσσιο μοτοποδήλατο και το Hover Craft.

Όρια ευθύνης - Νόμος 4926/2022 (ΦΕΚ 82Α/20-04-2022) 

 1. Σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής (θάνατο) ανά άτομο €150.000 ανά συμβάν €1.500.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης €4.500.000
 2. Υλικές ζημιές ανά συμβάν €150.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης €450.000
 3. Ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης ανά συμβάν €150.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης €450.000
 4. Συνολική ευθύνη Εταιρίας ανά συμβάν €1.800.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης €5.400.000 

Εκτός από τα παραπάνω, με επιπλέον ασφάλιστρο μπορούν να προστεθούν:

 1. Ολική κλοπή
 2. Μερική κλοπή
 3. Κακόβουλες βλάβες
 4. Πειρατεία
 5. Ηφαιστειακή έκρηξη
 6. Πυρκαγιά
 7. Έκρηξη
 8. Έξοδα ναυαγιαιρέσεως
 9. Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής
 10. Ίδιες ζημίες από: Κακοκαιρία - Προσάραξη - Βύθιση - Ημιβύθιση - Σύγκρουση με άλλο πλοίο - Φορτοεκφόρτωση εφοδίων/μηχανών - Πρόσκρουση σε προκυμαία ή προβλήτα - «Κρυφά» ελαττώματα στο σκάφος - Αμέλεια του πληρώματος
 11. Κάλυψη προσωπικών ειδών
 12. Κάλυψη μηχανικών βλαβών
 13. Κάλυψη αστικής ευθύνης πέραν των ορίων της βασικής κάλυψης
 14. Κάλυψη trailer για κλοπή μαζί με το σκάφος
 15. Κάλυψη ιδίων ζημιών σκάφους κατά την οδική μεταφορά
 16. Κάλυψη από κινδύνους πολέμου, απεργιών και τρομοκρατικών ενεργειών
 17. Κάλυψη για ζημιές από ενέργειες περιορισμού ρύπανσης
 18. Κάλυψη νομικών εξόδων απελευθέρωσης του σκάφους (για σκάφη που ενοικιάζονται)
 19. Κάλυψη αξονικών συστημάτων πρόωσης και πηδαλιουχίας για ζημιές από πρόσκρουση σε υφάλους, ημιβυθισμένα αντικείμενα κ.λπ. (αφορά μόνο σκάφη με ταχύτητα άνω των 17 κόμβων)
 20. Eπέκταση κάλυψης αστικής ευθύνης για ενασχόληση με θαλάσσια σπορ
 21. Επέκταση κάλυψης αστικής ευθύνης για συμμετοχή σε αγώνες
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!